All fields are required.

Close Appointment form

HLR Rådet – Svenska rådet för hjärt-lungräddning

No Comments

Svenska HLR Rådet har till uppgift att sprida kunskap om hjärtstopp, både i samhället och inom sjukvården. Svenska rådet för hjärt-lungräddning bildades i november 2004 och tog då över efter Svenska Cardiologföreningen som byggde upp verksamheten med start 1983. Förutom att sprida kunskap om hjärtstopp jobbar Svenska HLR Rådet med att:

  • Sätta och utveckla riktlinjerna för behandling av hjärtstopp.
  • Sätta de etiska riktlinjerna för behandling av hjärtstopp.
  • Utveckla utbildningsprogram för behandling av hjärtstopp.
  • Stödja forskningen inom området.
  • Följa effekten av ovanstående i form av överlevnad och cerebral funktion.

Kontaktuppgifter

Svenska HLR RådetSvenska HLR rådet
Box 5182
121 18 Johanneshov

Besöksadress:
Virkesvägen 26 5tr
120 30 Stockholm

Telefon: +46 (0) 8-120 58 671

Hemsida: www.hlr.nu

  • Share This

About the author

dhlrutbildningse dhlrutbildningse

Related Posts

Submit a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>