All fields are required.

Close Appointment form

Annat namn för hjärtstartare?

No Comments

Skylt för hjärtstartare/defibrillatorInom sjukvården har hjärtstartaren normalt ett annat namn, där kallas den för defibrillator. Användning av defibrillatorn, alltså hjärtstartaren, kallas defibrillering och innebär att man försöker få ett drabbat hjärta att slå som det ska igen. På alla skyltar som markerar var hjärtstartare/defibrillatorer sitter, står båda namnen. I folkmun kallas den ändå oftast för hjärtstartare.

  • Share This

About the author

dhlrutbildningse dhlrutbildningse

Related Posts

Submit a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>