All fields are required.

Close Appointment form

Hjärtsäker Zon

Servicia Medical i samarbete med Hjärt-Lungfonden i kampanjen Hjärtsäkra Sverige

Servicia Medical är godkänt som utbildningsföretag av Hjärt-Lungfonden och har rätt att dela ut utmärkelsen Hjärtsäker Zon till de företag som uppfyller kriterierna nedan. Vi erbjuder paket med utbildning och hjärtstartare och kan hjälpa dig och ditt företag att bli hjärtsäkra.

icon
Det här krävs för att göra ditt företag till en Hjärtsäker Zon:
  • En handlingsplan för att snabbt kunna hantera ett hjärtstopp samt larma 112.
  • Personal som utbildats i hjärt-lungräddning som kan agera omgående.
  • Personalen vet var närmsta hjärtstartare finns och kan hantera den.
  • En godkänd hjärtstartare så pass nära att behandling kan påbörjas inom tre minuter från det att hjärtstoppet konstaterats.
  • En registrerad godkänd hjärtstartare i Hjärtstartarregistret

hlr-utbildning-hjartsakerzon-logo2

icon

Helhetslösningar för en Hjärtsäker Zon

Hjärtstartaren Zoll AED Plus från 379 kr/månad

För att en plats ska anses som hjärtsäker ska det finnas en hjärtstartare som ska kunna användas inom tre minuter från det att ett hjärtstopp inträffat. Det ska även finnas information på platsen om var närmsta hjärtstartare finns. Hjärtstartaren ska vara väl utmärkt med HLR-Rådets officiella skylt. Vidare ska defibrillatorn finnas registrerad i det nationella hjärtstartarregistret.

Hjärtstartaren måste uppfylla de kvalitetskrav som HLR-Rådet och Hjärt-Lungfonden har satt upp. Zoll AED Plus är en av de två godkända hjärtstartarna på marknaden som krävs för att kunna certifiera sig som en Hjärtsäker Zon. Zoll AED Plus guidar dig inte bara genom återupplivningsprocessen utan ger dig även feedback på att du ger bröstkompressionerna med rätt takt och djup.


Hjärtstartaren Zoll AED Plus
 

Praktiska utbildningar i HLR

För att platsen ska vara hjärtsäker krävs även att det finns personer på platsen som är utbildade i hjärt-lungräddning samt i användning av hjärtstartare. Det ska finnas tydliga riktlinjer i hur man agerar om någon skulle drabbas av hjärtstopp. För att se till att kunskaperna hålls vid liv ska det även genomföras en årlig repetition i HLR.

Våra populära HLR utbildningar fokuserar på ett praktiskt tillvägagångssätt där du ihop med vår utbildare går igenom hur du använder hjärtstartaren samt hur du ger hjärt-lungräddning. Kurserna ges i hela landet och kan skräddarsys efter de särskilda riskmoment som kan finnas på just din arbetsplats.


Vuxen HLR utbildning med hjärtstartare
 

Ta kontakt med oss så hjälper vi dig att göra din arbetsplats hjärtsäker