All fields are required.

Close Appointment form

Första hjälpen

Första hjälpen är den första länken i vårdkedjan och handlar om att snabbt och riktigt kunna agera då någons tillstånd har försämrats. Det mest grundläggande syftet med första hjälpen är att genom att vara först på plats kunna göra en kvalificerad bedömning av läget, påkalla hjälp, larma och agera vid  bland annat luftvägsstopp, hjärtstopp, medvetslöshet och stroke.

I en första hjälpen-utbildning får kursdeltagarna lära sig agera vid bröstsmärtor, allvarlig blödning, bränn- och frätskador, chock och diabeteskomplikationer.

Vid utbildning i första hjälpen ska nedan punkter och ämnen beröras. Kursdeltagaren ska få träna på nedan moment:

 • Bedöma plats och läge, att se faror för sin egen och den drabbades del.
 • Ta hänsyn till sin egen säkerhet i hjälpinsatsen.
 • Kontrollera luftvägar, andning och cirkulation hos den skadade.
 • Se tecken och symptom på andra skador/sjukdomar.
 • Att flytta den skadade personen.
 • Larma efter hjälp.
 • Göra första hjälpen-åtgärder innan hjälp kommer till platsen.

Vi erbjuder dessa utbildningar med första hjälpen:

 • Barn HLR kurs med första hjälpen
 • Vuxen HLR med hjärtstartare (med första hjälpen som tillval)

Säkerhet och förflyttning av den drabbade

Även om det alltid är bäst att arbeta förebyggande när det kommer till sjukdomar och skador i stället för att vänta på att skadan inträffar och då behöva ingripa, är det viktigt att den person som är först på platsen (första hjälparen) är medveten om sin egen säkerhet. Även om personen i fråga vill hjälpa till, ska han eller hon inte utsätta sig själv för fara. I första hand är det den egna säkerheten som ska tas i beaktande, sedan är det platsens säkerhet och slutligen den drabbades säkerhet.

I normala fall ska den drabbade inte flyttas utan förbli i den position som han eller hon hittats i. Det är dock inte alltid önskvärt, t.ex. om den drabbade behöver flyttas från en farlig plats, om det inte går att få kontakt med den drabbade men att andningen ändå är normal eller om du misstänker eventuell nack- eller ryggskada. Här är dock några riktlinjer för när en person bör flyttas:

 • Om det är osäkert för dig eller den skadade att stanna på platsen.
 • Om den som är skadad har ansiktet vänt nedåt och det inte går att få kontakt med denne. Börja då med att vända på den drabbade så att ansiktet vänds upp, så att du kan påbörja kontroll av andning.
 • Om den skadade personen har svårt att andas p.g.a. eventuell blödning, slem eller kräk.
 • Om du måste lämna den skadade ensam för att hämta hjälp. Då ska du placera den skadade i stabilt sidoläge.