All fields are required.

Close Appointment form

Hjärtsäker Zon

Vi är med och hjärtsäkrar Sverige i enlighet med kriterierna för hjärtsäker zon. 

Med en hjärtstartare på din arbetsplats ökar du möjligheterna att rädda liv om ett plötsligt hjärtstopp skulle inträffa. Men för att din personal ska veta hur de ska agera när ett hjärtstopp sker behövs utbildning i att hantera hjärtstartaren. Vi vägleder er för att uppnå kraven i Hjärtsäker zon.

Hjärtstartarna idag är så kompetenta att du med mycket kort utbildning kan få en mycket god utväxling på hjärtsäkerheten för ditt företag och dess anställda. Du visar som företag genom investeringen i hjärtstartare och tillhörande utbildning att de anställdas hälsa är viktig.

Det är också något som imponerar på kunder och partners då det kommunicerar att ni är ett företag som bryr sig om era anställa och de som besöker er. Var med och skapa livräddare du också.


Det här krävs för att göra ditt företag till en Hjärtsäker Zon:
  • En handlingsplan för att snabbt kunna hantera ett hjärtstopp samt larma 112.
  • Personal som utbildats i hjärt-lungräddning som kan agera omgående.
  • Personalen vet var närmsta hjärtstartare finns och kan hantera den.
  • En godkänd hjärtstartare så pass nära att behandling kan påbörjas inom tre minuter från det att hjärtstoppet konstaterats.
  • En registrerad godkänd hjärtstartare i Hjärtstartarregistret

hlr-utbildning-hjartsakerzon-logo2


Hjärtstartare + HLR-Utbildning = Hjärtsäker Zon

Med en hjärtstartare på din arbetsplats ökar du möjligheterna att rädda liv om ett plötsligt hjärtstopp skulle inträffa. Men för att din personal ska veta hur de ska agera när ett hjärtstopp sker behövs utbildning i att hantera hjärtstartaren. Vi vägleder er för att uppnå kraven i Hjärtsäker zon.

 

LifePakCR2 och LifePak Plus

För att en plats ska anses som hjärtsäker ska det finnas en hjärtstartare som ska kunna användas inom tre minuter från det att ett hjärtstopp inträffat. Det ska även finnas information på platsen om var närmsta hjärtstartare finns. Hjärtstartaren ska vara väl utmärkt med HLR-Rådets officiella skylt. Vidare ska defibrillatorn finnas registrerad i det nationella hjärtstartarregistret.

Hjärtstartaren måste uppfylla de kvalitetskrav som HLR-Rådet och Hjärt-Lungfonden har satt upp. Physio Control´s senaste produkt Lifepak CR2 är den innovativa, lättanvända och kompletta hjärtstartaren.  Framtagen för att vara pålitlig och enkel att använda och är den enda defibrillatorn som under hjärt-lungräddning för analys av hjärtrytmen. Hjärtstartaren är utformad för att vara tillförlitlig och ge säkerhet för de personer som finns i dess närhet. Lifepak CR Plus är en driftsäker, lättanvänd och pålitlig hjärtstartare. Med 8 års garanti så vet du att hjärtstartaren du investerar i är framtagen för att vara en trygghet under en lång tid framöver. Hjärtstartaren kan användas på vem som helst som får ett hjärtstopp, även barn och spädbarn.


Våra utbildningar
 

Praktiska utbildningar i HLR

För att platsen ska vara hjärtsäker krävs även att det finns personer på platsen som är utbildade i hjärt-lungräddning samt i användning av hjärtstartare. Det ska finnas tydliga riktlinjer i hur man agerar om någon skulle drabbas av hjärtstopp. För att se till att kunskaperna hålls vid liv ska det även genomföras en årlig repetition i HLR.

Våra populära HLR utbildningar fokuserar på ett praktiskt tillvägagångssätt där du ihop med vår utbildare går igenom hur du använder hjärtstartaren samt hur du ger hjärt-lungräddning. Kurserna ges i hela landet och kan skräddarsys efter de särskilda riskmoment som kan finnas på just din arbetsplats.


Vuxen HLR utbildning med hjärtstartare
 

Hör av dig till oss så vägleder vi er i hur ni uppnår och upprätthåller kraven för Hjärtsäker zon.