All fields are required.

Close Appointment form

Vuxen HLR med hjärtstartare

I utbildningen Vuxen hjärt-lungräddning (HLR) med hjärtstartare lär våra instruktörer ut de kunskaper som behövs för att ge livräddande hjärt- och lungräddning och hur man  använder en hjärtstartare vid ett hjärtstopp. I utbildningen ingår både teoretiska och praktiska moment där deltagarna får lära sig agera vid ett hjärtstopp, göra HLR, använda hjärtstartare samt hur de ska agera vid ett luftvägsstopp. Deltagarna får en grundlig genomgång av hur en hjärtstartare fungerar och får möjlighet att träna med en övningshjärtstartare. Inga förkunskaper krävs.

Utbildningens innehåll

 • Introduktion till hjärt- och lungräddning (HLR)
 • Praktiska övningar i HLR
 • Livräddning vid luftvägsstopp
 • Introduktion av hjärtstartare
 • Praktiska övningar med hjärtstartare samt realistiska scenario övningar
 • Förstå sambandet mellan och vikten av kvalitativ HLR och användning av en hjärtstartare för att rädda liv

Tidsåtgång: ca 2 timmar

Antal deltagare: max 12 personer

Boka utbildning
 

Komplettera utbildningen

hlr-kursNi kan enkelt komplettera utbildningen med tillägget första hjälpen och även individuell anpassning av innehållet så att utbildningen möter och svarar mot direkta risker som just er verksamhet är exponerad mot. Specificera bara detta vid bokningen så att instruktören hinner anpassa utbildningen efter just era behov.

 • Första hjälpen
 • Ev. anpassning

Tidsåtgång för hela utbildningen med kompletterande första hjälpen och eventuell anpassning till er verksamhet blir ca 3,5 timmar.

För att varje deltagare ska få ut så mycket som möjligt av utbildningen rekommenderar vi att ni är högst 12 deltagare per utbildningstillfälle. Detta för att alla ska få utrymme och möjlighet att ställa frågor och göra de praktiska övningarna samt att vi skall kunna garantera en hög kvalitet på er utbildning.

Efter genomförd kurs får alla deltagare ett kompetensbevis för utbildning i hjärt-lungräddning med hjärtstartare som uppfyller Svenska HLR-Rådets riktlinjer. Under kursen lär sig deltagarna:

 • Kontrollera livstecken och andning
 • Stabilt sidoläge
 • Få bort luftvägshinder
 • Vad som händer vid ett hjärtstopp
 • Ge effektiv hjärt-lungräddning
 • Hur en hjärtstartare fungerar
 • Förstå sambandet mellan/vikten av HLR och hjärtstartare för att rädda liv

Alla kunskap är färskvara och behöver repeteras regelbundet. Svenska HLR-Rådet rekommenderar att alla går en repetitionsutbildning, en påbyggnadskurs eller en vidareutbildning åtminstone vartannat år.

Olika typer av hjärtstartare

Vid ett hjärtstopp har hjärtat slutat slå normalt vilket kan ske av flera olika anledningar. Istället för att slå normalt råder ett elektriskt kaos i hjärtat som hindrar det från att slå normalt och pumpa runt blod. Genom hjärt- och lungräddning (HLR) kan man för hand pumpa runt blodet i kroppen så att t.ex. hjärnan får syre, men det är bara med en hjärtstartare som det går att få hjärtat att slå normalt igen. Om man gör bra hjärt- och lungräddning och använder  hjärtstartare inom 3 minuter från det att ett hjärtstopp sker kan så många som 70% räddas istället för ca 5 % som är överlevnadssiffran 2015.

Hjärtstartare som används på sjukhus och i ambulanser är manuella hjärtstartare och personalen är utbildade i att bedöma en persons behov av en elchock och övriga insatser. För företag och privatpersoner är istället en hel- eller halvautomatiska hjärtstartare vanligast och i Sverige är nästan alla publika hjärtstartare halv-automatiska. De halvautomatiska hjärtstartarna bygger på att användaren – på uppmaning av hjärtstartaren – trycker på en knapp som då ger en elchock. Helautomatiska hjärtstartare ger istället automatiskt  elchocken utan att någon trycker på knappen – om det behövs.

Det går alltså inte att ge en elchock av misstag eller om det inte behövs med en hel- eller halvautomatisk hjärtstartare. Därför är det ofarligt att använda vilken publik hjärtstartare som helst i Sverige utan att göra fel. Om hjärtstartaren vid EKG-analysen av hjärtat bedömer att en elchock inte behövs, kommer det inte heller att vara möjligt för en användare att ”göra fel” och ge en elchock av misstag.