All fields are required.

Close Appointment form

HLR & D-HLR

HLR står för hjärt-lungräddning och används när någon drabbats av plötsligt hjärtstopp, då hjärtat inte slår normalt. Genom HLR, att varva 30 bröstkompressioner med 2 inblåsningar, kan en person hjälpa den drabbade genom att för hand pumpa runt blodet i kroppen. När hjärtat på egen hand inte kan pumpa runt syresatt blod i kroppen är det framförallt hjärnan som drabbas hårt då permanenta skador kan uppkomma redan efter 4 minuter utan tillgång till syresatt blod.

I Sverige drabbas ungefär 10 000 personer, varje år, av hjärtstopp utanför sjukhus. Av dessa är det bara några få som överlever, runt 5 %. Att inom en minut kunna påbörja HLR (och använda en hjärtstartare så snabbt som möjligt) är avgörande för om den drabbade ska överleva eller inte. För varje minut som ingenting görs sjunker överlevnaden med hela 10 %. Dvs efter 5 minuter har man endast 50 % chans att överleva.

Genom HLR går det alltså att för hand pumpa runt syresatt blod i kroppen för att minska skador pga syrebrist i olika celler, men det är bara en hjärtstartare som kan få igång hjärtat igen så att det börjar slår normalt av sig själv. Ju längre tid som går från hjärtstoppet desto svårare är det att “starta om” hjärtat.

Ett hjärtstopp kan drabba vem som helst och när som helst. Det kan antingen vara du, din granne eller din kollega. Oftast är det människor med bakomliggande hjärtsjukdomar men hjärtstopp kan även drabba unga till synes fullt friska personer. För att kunna öka möjligheten att rädda fler liv är det viktigt att fler lär sig hjärt-lungräddning, vågar använda en hjärtstartare och vet hur man på bästa sätt ska agera vid ett plötsligt hjärtstopp.

Vi erbjuder följande vanliga utbildningar som innehåller HLR:

HLR – steg för steg

Steg 1

Det första man ska göra när man upptäcker en person som är medvetslös eller livlös är att skaka om personen och se om man får något livstecken. Om personen inte reagerar ska man omedelbart ropa på hjälp, då det är bra att vara flera på plats som kan hjälpas åt. Att ge HLR är fysisk ansträngande.

Steg 2

Därefter ska man genom att se, lyssna och känna, kontrollera om man upptäcker att personen andas eller inte. Man skall inte mera söka efter en puls som kan ta ganska lång tid utan använda ca 10 sekunder för att se om man kan upptäcka att personen andas. Upptäcker man en onormal andning eller ingen andning alls är det dags att larma på räddningstjänst (Ring 112). Om blodflödet eller andningen hos en människa upphör, är varje sekund livsviktig. Om det finns en hjärtstartare i närheten bör denna omedelbart hämtas till platsen. Man kan kostnadsfritt ladda ner Appen “Rädda Hjärtat” till sin mobil som snabbt visar var närmaste hjärtstartare finns.

Steg 3

Nu är det dags att börja med hjärt-lungräddningen. Det är väldigt viktigt att göra djupa, effektiva bröstkompressioner och att hålla en bra takt så att man effektivt pumpar runt blodet i kroppen. Händerna placeras mitt på bröstkorgen och livräddaren ska trycka ner bröstkorgen 5-6 centimeter (vuxna) vid varje kompression. Takten skall hållas kring 100-120 bröstkompressioner per minut. Om man inte har en hjärtstartare med metronom (takthållare) som hjälper till kan man nynna på sången “Staying Alive” för att hjälpa till att göra tillräckligt snabba kompressioner.  

Steg 4

Man gör 30 bröstkompressioner som ska följas av 2 inblåsningar. Enligt svensk standard skall det även finnas ett munskydd med hjärtstartaren som man kan använda vid inblåsningarna. Då man gör inblåsningar är det viktigt att luta den drabbades huvud bakåt, så att luftvägarna är öppna. För att luften inte ska passera ut genom näsan ska man knipa åt den innan inblåsningarna görs. Då man gör en inblåsning skall man titta efter så att man ser att bröstkorgen verkligen höjs och sänks. Man skall alltid försöka ha så få och korta avbrott som möjligt då man ger HLR.

Steg 5

Nästa steg är att starta hjärtstartaren och följa dess instruktioner. När hjärtstartarens elektroder ska klistras på bröstet på den drabbade är det viktigt att bröstkorgen är bar. Följ anvisningarna på hjärtstartaren och sätt fast elektroderna på den drabbade. För att effektivt arbeta med livräddningen är det bra att ha hjärtstartaren på samma sida som sig själv. Fortsätt med HLR och följ hjärtstartarens instruktioner tills att räddningspersonalen kommer till platsen och kan ta över.

D-HLR

D-HLR står för hjärt-lungräddning med defibrillering. Defibrillering är ett annat ord för att försöka starta ett hjärta som stannat genom att ge det en elchock med en hjärtstartare.

D-HLR är en djupare och längre utbildning med fler scenarion att öva i och på, jämfört med en vanlig HLR kurs med hjärtstartare. D-HLR vänder sig främst till yrkesgrupper som i jobbet förväntas agera, bl.a. räddningspersonal, polis, väktare och simhallspersonal.

För allmänheten rekommenderas den vanliga kursen Vuxen HLR med hjärtstartare som tar ca 2 timmar och inte kräver några förkunskaper. Vuxen HLR med hjärtstartare är en vanlig utbildning som passar gemene man som inte utsätts för lika stora risker eller utsatta situationer i sitt arbete som t.ex. räddningspersonal.

För att gå en D-HLR utbildning krävs vissa förkunskaper (se nedan) av alla deltagare och det brukar rekommenderas att man går repetitionskurser en gång i halvåret. Man bör även ha gått en vanlig Vuxen HLR med hjärtstartare inom ett halvår före D-HLR utbildningen genomförs.

En vanlig D-HLR utbildning kan se ut så här:

 • Antal deltagare: 4-6
 • Tidsåtgång: ca 4 timmar
 • Teori / praktik: båda men mycket praktiska övningar

Förkunskaper:

(a) genomfört en HLR utbildning inom sex månader före kursstart

(b) läst in sig på kursboken för kursen D-HLR

(c) godkänd webbutbildning för D-HLR

Efter genomförd och godkänd kurs i D-HLR får deltagaren ett kompetensbevis.

Kursens innehåll

 • Teori om HLR och vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig användning av hjärtstartare
 • Förståelse för vikten av regelbunden träning
 • Larmrutiner
 • Fysiologi vid plötsligt hjärtstopp
 • Genomgång av hjärtstartare
 • Hur man hanterar en hjärtstartare
 • Handlingsplan
 • Situationsanpassade och praktiska övningar
 • Säkerhetsaspekter