All fields are required.

Close Appointment form

  • Home
  • Skräddarsydda kurser

Skräddarsydda kurser

hlr-kurs-oppnakurserVi erbjuder skräddarsydda kurser i HLR, D-HLR och första hjälpen. Vi kan även ordna brandkurser. Din arbetsplats är kanske exponerad gentemot specifika och speciella risker där personalen behöver verksamhetsanpassad övning i att rädda liv. Det finns inga krav på förkunskaper och utbildningens längd anpassas efter era behov. När du kontaktar oss kan du tänka på att besvara nedan frågor:

  • Finns det några speciella risker med er arbetsplats/arbetsmiljö eller har det skett incidenter som gör att ni vill rikta utbildningen mot ett visst innehåll?
  • När vill ni hålla utbildningen, tid och datum?
  • Hur många personer ska utbildas?


Boka utbildning