All fields are required.

Close Appointment form

Barn HLR kurs med första hjälpen

I kursen “Barn HLR med första hjälpen” får kursdeltagarna träna på att ge HLR och första hjälpen till barn. När det kommer till hjärt-lungräddning på barn skiljer man på barn som är 0-1 år och 1 år till pubertet. Vi erbjuder en kurs som ger dig rätt kunskaper för att utföra HLR på barn i olika åldrar. Du får också lära dig hur du hanterar luftvägsstopp och första hjälpen vid allvarlig sjukdom eller olycka.

Kursen passar dig som jobbar med barn på t.ex. dagis, skola, i simhallar men också i föreningar eller föräldragrupper. Det går att lägga till introduktion och praktiska övningar med hjärtstartare till kursen.

Boka utbildning
 

Kursens innehåll

 • Introduktion HLR för Barn
 • Praktiska övningar HLR för barn
 • Livräddning vid luftvägsstopp för barn
 • Första hjälpen för barn
 • Ev. introduktion av hjärtstartare (komplettering)
 • Ev. praktiska övningar med hjärtstartare (komplettering)

barn-hlrTid: 3-4 timmar beroende på antal deltagare.

Antal deltagare: max 12 personer.

Kostnad för kursbok tillkommer. Ni ska ha läst kursboken innan kursen och den skall tas med till utbildningen, vi arbetar aktivt med boken under utbildningen.

Lokal, resor m.m.

Lokalen tillhandahålls av kunden. Vi håller med övningsdockor med sensorer som visar att man gör rätt med bröstkompressioner och inblåsningar. Alla eventuella rese- och boendekostnader för instruktören inkluderas i priset. Efter avslutad utbildning får deltagarna ett kursintyg för Barn-HLR som visar att de har godkända kunskaper i hjärt-lungräddning för barn.

HLR på barn

 • Kontrollera om barnet är medvetslös.
 • Titta, lyssna och känn efter om barnet andas. Kontrollera luftvägarna att de är fria så att det inte finns något i munnen eller halsen som hindrar luften att passera till lungorna. 
 • Gör 5 inblåsningar.
 • Kolla pulsen/cirkulation. Tecken på puls är att barnet rör på sig, sväljer eller har normala andning. Tecken på att barnet inte har puls är att det är slappt och livlöst.
 • Gör hjärt-lungräddning enligt 30:2, trettio kompressioner och två inblåsningar som upprepas i snabb takt c:a 2 per sekund = 100 – 120 gånger per minut.

Film om HLR på barn

När det kommer till HLR på barn gäller samma som för vuxna  att snabba insatser är avgörande och kan vara skillnaden mellan liv och död. Det är ganska ovanligt med hjärtstopp hos barn, men det är ofta relaterat till andningsproblem som ger syrebrist. Syrebrist leder till långsam och oregelbunden hjärtrytm som kan leda till att hjärtat stannar.

Här nedan kan du se en film i HLR på barn äldre än 1 år. Filmen är gjord av MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillsammans med Svenska HLR Rådet och Röda Korset.

Det här sägs i filmen

Varje år drabbas omkring 200 barn i Sverige av plötsligt oväntat hjärtstopp.  De flesta som drabbas är barn i 1-års åldern. Ett plötsligt hjärtstopp kan drabba vilket barn som helst, men de vanligaste orsakerna är drunkning eller kvävning, ofta vid lek eller om de sätter i halsen. Se till att du är förberedd på det oväntade.  Rädda liv; Lär dig hjärt-lungräddning.

– Jag heter Therese Granstam och arbetar som instruktör i hjärt-lungräddning. Hjärt-lungräddning är en enkel teknik för att hjälpa någon som drabbats av ett plötsligt oväntat hjärtstopp. Jag ska visa hur man gör hjärt-lungräddning på barn över 1 år.

 1. Starta hjärt-lungräddning först.

Om barnet inte har tydliga livstecken ska du alltid starta hjärt-lungräddning först och larma 112 efter 1 minut.

 1. Larma 112 efter 1 minut.

Är man fler på plats kan någon annan larma 112 medan du själv startar hjärt-lungräddning. Ta reda på hur allvarligt tillståndet är genom att kontrollera om barnet är vid medvetande.

– Hallå hör du mig, är du vaken?

Om barnet inte reagerar ska du kontrollera andningen.

 1. Kontrollera andningen!

Kontrollera andningen genom att öppna luftvägarna. Placera ena handen på barnets panna och böj huvudet lätt bakåt. Placera två fingrar under hakan och lyft försiktigt uppåt. Böj dig ner, håll din kind nära barnets mun och näsa och titta samtidigt ned på bröstkorgen.

3.1. Se om bröstkorgen höjer sig

3.2. Lyssna efter normala andningsljud

3.3. Känn om luft strömmar ut

Om barnet andas normalt, lägg i stabilt sidoläge. Om barnet inte andas eller andas onormalt ska du starta hjärt-lungräddning!

Fortsätt att hålla luftvägarna öppna genom att lägga en hand på pannan och två fingrar på hakspetsen. Kläm ihop barnets näsborrar med den hand du håller på pannan. Detta görs för att förhindra att inblåst luft kommer ut genom näsan i stället för ner i lungorna. Lägg din mun tätt över barnets mun.

Gör 5 långsamma inblåsningar, varje inblåsning ska ta cirka 1,5 sekund. Anpassa mängden luft efter barnets storlek. Kontrollera att bröstkorgen höjer sig, då vet du att luften har nått ned i lungorna. Om barnet visar livstecken fortsätter du med enbart mun mot mun andning.

Om barnet inte visar några livstecken, växla mellan 30 bröstkompressioner och två inblåsningar.

– Placera en handflata mitt på bröstkorgen på nedre delen av bröstbenet. Om det känns ostadigt kan du placera den andra handflatan ovanpå.

– Använd raka armar och tryck cirka 5 centimeter beroende på barnets storlek, 30 gånger. Hastigheten ska vara snabbare än ett tryck i sekunden, 100-120 gånger per minut.

– Gör två inblåsningar.

Utför serien med omväxlande 30 kompressioner och två inblåsningar totalt tre gånger innan du larmar 112.

Fortsätt göra omväxlande 30 bröstkompressioner och blå inblåsningar tills ambulansen kommer eller till barnet visar livstecken.

Sammanfattning av film om HLR på barn över 1 år

– Kontrollera medvetande och andning. Om barnet andas normalt, lägg i stabilt sidoläge.

– Om barnet inte andas eller andas onormalt och om du inte kan se några livstecken ska du starta hjärt-lungräddning.

– Gör fem långsamma inblåsningar. Anpassa mängden luft efter barnets storlek.

– Om barnet inte visar några livstecken, växla mellan 30 bröstkompressioner och två inblåsningar, gör tre sådana serier.

– Larma 112.

– Fortsätt att växla mellan 30 bröstkompressioner och två inblåsningar tills ambulansen kommer.

Var inte rädd att starta hjärt-lungräddning. Det är bättre att försöka än att inte göra något alls.