All fields are required.

Close Appointment form

Om plötsligt hjärtstopp

No Comments

Hjärtstopp betyder att det har uppstått ett elektriskt kaos i hjärtat som gör att det inte kan slå som det ska. När hjärtat inte slår som det ska kan det inte pumpa runt syresatt blod i kroppen på den som drabbats, och det är framförallt hjärnan som tar mycket skada av att inte få syretillförsel.

Vid ett hjärtstopp kan man dels påbörja hjärt-lungräddning (HLR) för att för hand pumpa runt blodet med hjälp av hjärtkompressioner och inblåsningar. Dels måste en hjärtstartare användas för att slå ut det elektriska kaoset så att hjärtat åter kan slå som det ska. Att använda en hjärtstartare kallas att defibrillera.

Tiden är otroligt viktig vid ett hjärtstopp. För varje minut som går minskar chanserna att klara sig med hela 10%. Därför är det viktigt att snabbt larma SOS Alarm på 112 och påbörja hjärt-lungräddning innan ambulans kommer till platsen. Om det finns en hjärtstartare i närheten ska den användas.

Orsaker till hjärtstopp

Att det kallas för ”plötsligt hjärtstopp” beror just på att det ska hända när som helst och ganska oväntat. Risken ökar ju äldre man blir, men alla kan drabbas. Några saker som kan orsaka hjärtstopp är:

  • Hjärtinfarkt
  • Hjärtmuskelinflammation
  • Medfödda hjärtfel
  • Slag mot bröstkorgen

Hjärtstopp och hjärtinfarkt inte samma sak

När hjärtstopp innebär att hjärtat drabbats av ett elektriskt kaos som försämrar pumpförmågan, innebär en hjärtinfarkt att hjärtmuskeln har drabbats av akut syrebrist som kan leda till försämrad pumpförmåga och stora smärtor.

Symptom på hjärtinfarkt:

  • Smärta i bröstet
  • Illamående och kräkningar
  • Tungt att andas
  • Stickningar och avdomningar i arm, hals och käke

Stöd Hjärt-Lungfonden

Hjärt-Lungfonden är en ideell organisation utan statligt stöd. Organisationen beror helt på gåvor från privatpersoner och företag och pengarna delas ut till forskning om hjärtat och hjärt-kärlsjukdomar. Stöd Hjärt-Lungfonden på www.hjart-lungfonden.se

  • Share This

About the author

dhlrutbildningse dhlrutbildningse

Related Posts

Submit a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>