All fields are required.

Close Appointment form

HLR för sjukvårdspersonal

No Comments

I HLR utbildning för sjukvårdspersonal brukar det ingå:

 • Hur man ska agera vid ett hjärtstopp.
 • Träning i teknik av hjärt-lungräddning; bröstkompressioner och inblåsningar.
 • Utbildning i larmorganisation och larmrutiner.
 • Hur man ska hantera akututrustning.
 • Hur man använder hjärtstartare.
 • Hur/vad man gör vid ett luftvägsstopp.
 • Hur man gör HLR på gravida.

Målsättningen är att all sjukvårdspersonal som jobbar nära patienter med patientvård ska veta vad de ska göra för att kunna larma och starta hjärt-lungräddning inom 1 minut samt kunna defibrillera/använda hjärtstartare inom 3 minuter.

De som ska gå en utbildning i HLR för sjukvårdspersonal är vårdpersonal på sjukhus, inom primärvården och andra sjukvårdsinrättningar. Även polis och studenter som går vårdutbildningar ska kunna gå en sådan kurs.
För att få utbilda sig i HLR för sjukvårdspersonal krävs vissa förkunskaper som:

 • Att kursdeltagaren har gått en kurs i HLR med hjärtstartare, vuxen inom de senaste sex månaderna eller tränat med MiniAnne docka eller motsvarande till instruktionsfilmen “MiniAnne”.
 • Läst kursboken.
 • Har genomfört och blivit godkänd i HLR Rådets webbutbildning.
 • Har läst in materialet ”Överlevnad efter hjärtstopp”. Detta är obligatoriskt på vissa arbetsplatser men frivilligt för andra.

Kursen brukar avslutas med anpassad övningar och scenarion efter hur deltagarens egen verksamhet ser ut. Kursen tar normalt 4 timmar och kursmaterial ingår i avgiften.

7
 • Share This

About the author

dhlrutbildningse dhlrutbildningse

Related Posts

Submit a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>