All fields are required.

Close Appointment form

Hur ofta behöver man gå HLR utbildning?

No Comments

Det är många som undrar hur ofta man behöver gå en HLR utbildning.

Hur-ofta-behöver-man-gå-HLR-utbildning-300x225

Vi följer HLR Rådets riktlinjer för hur ofta man behöver gå en HLR utbildning. Jobbar man inte inom sjukvården är rekommendationen att gå en repetitionsutbildning varje år. Har man aldrig gått en HLR utbildning måste man först gå en grundutbildning för att få göra repetitionsutbildningarna. Den främsta anledningen är att kursdeltagarna ska ligga på ungefär samma nivå vid utbildningstillfället.

Den mest populära HLR utbildning vi ger just nu är den i kombination i hur hjärtstartare fungerar. HLR utbildning med hjärtstartare tar 2 timmar. Vi håller också vanliga HLR utbildningar utan hjärtstartare, men de flesta börja förstå hur stor roll en hjärtstartare har för chanserna att överleva ett hjärtstopp och väljer därför kombinationsutbildningen.

För att få gå en uppföljande och repeterande kurs i hjärt-lungräddning får det inte ha gått mer än två år sedan senaste kurstillfället. Har det gått mer än två år behöver man gå om den grundläggande utbildningen.

1
  • Share This

About the author

dhlrutbildningse dhlrutbildningse

Related Posts

Submit a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>