All fields are required.

Close Appointment form

  • Home
  • Hjärtsäker arbetsplats

Rätt vad det är drabbas någon av ett hjärtstopp. Eftersom vi spenderar mycket tid på våra arbetsplatser är sannolikheten hög att det sker just där.

Genom att hjärtsäkra ert företag ser ni till att visa ansvarstagande gentemot er personal och de som besöker er. Att placera en hjärtstartare på arbetsplatsen och utbilda er personal i hjärt-lungräddning är otroligt värdefullt ifall att olyckan skulle vara framme. Välj oss så hjälper vi er att hjärtsäkra er arbetsplats.

En hjärtsäker arbetsplats uppfyller följande kriterier:

– Det finns rutiner och beredskap för att kunna hantera ett plötsligt hjärtstopp.
– Det finns genomtänkta larmrutiner.
– Hjärt-lungräddning kan startas omedelbart.
– Behandling med hjärtstartare sker inom 5 minuter.
– All personal vet var hjärtstartaren finns och kan hantera den.

Beställ utbildning och hjärtstartare idag!
Ni får en hjärtsäker arbetsplats och kan vara med och rädda liv!

 

Hjärtsäkra ert företag